انتخاب صفحه

هفتاد و چهارمین دوره آموزشی تکنیک پایه یک بتن کارگاهی (دوره‌های آموزشی ACI)

مرکز تحقیقات بتن برگزار می کند: هفتاد و چهارمین دوره آموزشی تکنیک پایه یک بتن کارگاهی -از مجموعه دوره های آموزشی ACI تاریخ برگزاری دوره: 26 بهمن 97 سرفصل دوره: تکنیک پایـه یک بتن کارگاهـی بخش اول : مرور پایه ای بر دانش تئوری و مهارتهای تکنیکی کاربردی نظم جدید پدیده...