انتخاب صفحه

حضور انجمن بین المللی بتن در دومین نمایشگاه کار ایران(بوستان گفتگو)

 دومین نمایشگاه کار ایران در نمایشگاه بوستان گفتگو در روزهای پنجشنبه الی شنبه از 4 الی 6 بهمن، برگزار شد. مجموعه مرکز تحقیقات بتن-(متب) برترین موسسه پژوهشی کشور، موسسه علوم و توسعه پایدار آریا برترین دانشگاه برتر جهان در سال 2016...