انتخاب صفحه

تماس با ما

آدرس:  تهران- میدان ونک- خیابان ونک- کوچه لیلی پلاک یک، واحد ده

تلفن:                                                         88661256

  88664151-2

شماره فکس:                                             88797454

ایمیل:

info@aciiranchapter.org
convention@aciiranchapter.org

انجمن بین المللی بتن ACI