انتخاب صفحه

بیست و یکمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن (ACI) – شاخه ایران

آئین نامه مسابقات بین المللی دانشجویی بتن شاخه های منطقه ای (ACI)

                                                                         مسابقه بتن متخلخل(PC)

(ساخت و ساز سبز )

ایران – تهران

5 و 6 دی ماه 1397

با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجری:

دانلود آیین نامه