Select Page

مدارک مورد نیاز شرکت کنندگان جهت ثبت نام

در بیست و ششمین دوره مسابقات دانشجویی انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران و

کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)

راهنمای ثبت نام:
در هنگام ثبت نام در مسابقات بتن به موارد زیر توجه داشته باشد:
۱. ارایه گواهی اشتغال به تحصیل یا ارایه معرفی نامه از دانشگاه
۱-۱. ارایه گواهی اشتغال به تحصیل:
یکی از مدارک مورد نیاز برای شرکت در این مسابقات، ارایه گواهی اشتغال به تحصیل شرکت کننده می باشد.
گواهی اشتغال به تحصیل می بایست خطاب به مرکز تحقیقات بتن (متب) صادر شود.

مشاهده نمونه فرم گواهی اشتغال به تحصیل

۲-۱ ارایه معرفی نامه دانشگاه:
معرفی نامه دانشگاه می بایست خطاب به مرکز تحقیقات بتن (متب) برگزار کننده مسابقات ملی دانشجویی انجمن بین المللی بتن (ACI) – شاخه ایران و شامل موارد زیر باشد.
– نام سرپرست تیم دانشجویی ( نام یکی از افراد تیم دانشجویی جهت معرفی به انجمن بابت هماهنگی امور ثبت نام)
-اسامی اعضای تیم دانشجویی همراه با شماره دانشجویی و مقطع تحصیلی آنها
– نام استاد راهنمای تیم
– عنوان مسابقاتی که علاقمند به شرکت در آنها می باشند.
توجه: ارایه تنها یکی از دو مدرک فوق برای شرکت در مسابقات الزامی می باشد.

مشاهده نمونه نامه معرفی دانشگاه

توجه:

جهت تسهیل ثبت نام برای دانشجویان شرکت کننده در این مسابقات، مانند سال گذشته شرکت کنندگان می توانند با ارایه فرم اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی در مسابقات ملی بتن ثبت نام نمایند.

۲. دانلود، تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به همراه مدارک خواسته شده تا تاریخ 24 آذر سال 1402 توسط دانشجویان و استاد راهنما.
۳. کارت دانشجویی شرکت کنندگان تا بهمن ماه سال 1402 اعتبار داشته باشد.
۴. پرداخت هرینه مربوط به ثبت نام و ارسال فیش واریزی (شامل مبلغ ثبت نام تمامی اعضای تیم به همراه استاد راهنما طبق تعرفه اعلام شده در فرم ثبت نام)
۵. آخرین مهلت ثبت نام ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه مورخ 24 آذر سال 1402 می باشد.
۶. فرم ثبت نام تکمیل شده به همراه سایر مدارک لازم ذکر شده در آیین نامه مسابقات را به آدرس الکترونیکی انجمن Convention@aciiranchapter.org و یا از طریق فکس به شماره 88797454-021 ارسال نمایید.
توجه:
* دانشجویان گرامی با پرداخت یک هزینه ثبت نام می توانند در تمامی مسابقات شرکت نمایند.
* دانشجویان گرامی پس از ارسال مدارک می بایست تاییدیه ارسال مدارک خود را از دبیرخانه همایش کمیته مسابقات دریافت نمایند.
* دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت انجمن در بخش (Q&A) نسبت به ثبت سوالات خود در خصوص آیین نامه های مسابقات اقدام نمایند

راهنمای ثبت نام در بیست و ششمین دوره مسابقات دانشجویی انجمن بتن آمریکا (ACI)

مجوز بیست و ششمین همایش ملی سالیانه انجمن با عنوان کنفرانس ملی بتن و زلزله