Select Page

اهداف موسسه 

 

هدف این انجمن ارتقای دانایی، پژوهش‌های علمی، تحقیقات کاربردی، تهیه و تدوین و ترویج استاندارهای طراحی، اجرا و نگهداری سازه های بتنی و آموزش ترکیبی و یادگیری فعال مهندسان، تکنسین ها و دست اندرکاران صنعت بتن، ساخت و ساز بتنی در خدمت توسعه پایدار ملی بوده است. این شاخه با تدوین برنامه های مناسب و اجرای آنها موفق گردیده تا سهم بسزایی را در تحولات کیفی سازمان و اجرای مهندسی عمران و بالاخص بتن در کشور ایفا نماید. حجم فعالیت های گسترده انجمن (ACI) شاخه ایران به اندازه ای بوده است که این شاخه در سال 2000 از میان 108 شاخه (ACI) در سراسر جهان بعنوان شاخه برجسته (Outstanding Chapter) و در سالهای 2001 تا 2017 بطور متوالی به دریافت جایزه شاخه عالی (ACI Iran Excellent Chapter) را بخود اختصاص داده است و فعالترین شاخه و دومین از نظر تعداد بعد از کشور هندوستان می‌باشد.

 

  • ارتقا و توسعه فرهنگ مقاوم سازی در برابر زلزله، انفجار و آتش سوزی در جامعه
  • ارتقای سطح علمی و فنی كارشناسان و دست اندركاران صنعت بتن
  • آشنایی با نظام نوین مقاومتی- دوامی بتن به عنوان معیار سنجش بر اساس تغییر الگوواره(Paradigm shift) تكنولوژی بتن
  • فعالیت در زمینه توسعه امور فرهنگی و آموزش بتن
  • تشكیل كمیته های تخصصی برای كلیه رشته ها و تدوین آیین نامه ها، استانداردها و دستورالعملهای بتن مبتنی بر فعالیتهای بتنی و سازه ای
  • حضور فعال كارشناسان متخصص بتن به منظور استفاده در بخش های كارشناسی عمران، سازه، معماری، خدمات كارشناسی، تدریس علوم، دانش و مهارت های كاربردی بتنی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی
  • ایجاد زمینه های تبادل اطلاعات و انتقال دانش گلوبال با استفاده از ابزار های مرتبط
  • ایجاد امنیت شغلی برای اعضای مؤسسه و دفاع از حقوق قانونی آنان
  • حمایت های لازم در راستای بهبود وضع معیشتی اعضا و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آنان
  • اطلاع رسانی و ارتقای سطح عمومی و تخصصی دانش بتن