Select Page

دکتر شریفی اظهار داشت: استفاده از ظرفیتهای وسیع مردمی و بخش خصوصی در مسیر تحقیقات علمی برای ارتقای سطح علمی کشور و کمک به توانمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای ارتقای سطح پژوهش در کشور و اشتغال نیروهای تحصیلکرده در بخش غیردولتی و توانمندسازی آنها در تولید علم و فناوری از مهمترین اهداف میباشد.

به گفته وی، در پژوهشهای کاربردی لازم است تحولی در تفکر مدیریتی درجهت توجه بیشتر به رفع نیازهای جامعه و همچنین کمک به پویایی دانشگاه و صنعت از جمله در حوزه صنعت ساخت و ساز بتنی با چشم انداز توسعه پایدار ایجاد شود. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم در ادامه تصریح کرد: نهاد دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و واحدهای صنعتی با همکاری یکدیگر بصورت مکمل فعالیت های پژوهشی کاربردی و توسعه ای مورد نیاز کشور را هدایت کنند، تا ارتباط و اعتماد بین این بخش ها بهبود یابد، زیرا بی اعتمادی موجب عدم اثربخشی فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی می گردد و محققین بسیاری از روند و جریان پژوهشی دور مانده و نهایتاً باعث رکود و جلوگیری از نوآوری ها و فناوری می‌شود.

دکتر شریفی ضمن توجه و تمرکز به مراکز پژوهشی بخش خصوصی و غیر دولتی اظهار داشت: برای پشتیبانی و حمایت از مراکزپژوهشی بخش خصوصی اقدام به راه اندازی اتحادیه مراکز بخش خصوصی و غیر دولتی شد و این اتحادیه تا کنون با بازدیدهای متعدد از این مراکز به نیازهای اساسی آنها پرداخته و از فعالیت های این مراکز حمایت به عمل آورده است. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: مراکز پژوهشی بخش خصوصی با فعالیت های خود می توانند با پیشبرد تحقیقات کاربردی، پاسخگوی نیازهای صنایع مختلف کشور باشند و از حمایت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز بهره مند شوند.

در این بازدید مهندس مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این مرکز گفت: با تلاش و همدلی جمع کثیری از پژوهشگران، استادان، فرهیختگان، دانشجویان، صنعتگران، نوآوران و پیشکسوتان در حوزه صنعت بتن و ساخت و ساز بتنی با نگاهی متفاوت و اساسی به ارزش های فرهنگی کشور و در راستای رفع نیاز جامعه و پاسخگویی بخش صنعت بتن دستاوردهای زیادی حاصل شده است. همچنین در سطح جهانی نیز توفیقات خوبی در این حوزه به دست آمده است.

منبع خبر: https://drt.msrt.ir/fa/news/64523