Select Page

بیست و پنجمین دوره مسابقات ملی بتن

آیین نامه های بیست و پنجمین دوره مسابقات دانشجویی ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI)-شاخه ایران را می توانید از وب سایت انجمن و یا مرکزتحقیقات بتن دانلود نمایید.

۴ و ۵ دی ماه سال ۱۴۰۱ مصادف با روز ایمنی در برابر زلزله و سالروز بازسازی شهر زلزله زده بم.

بیست و پنجمین دوره مسابقات ملی بتن