Select Page

همایش سالیانه انجمن بتن آمریکا ACI در مهر ماه سال ۱۴۰۰

همایش انجمن بتن آمریکا ACI در مهر ماه سال ۱۴۰۰ به طول ۷ روز برگزار شد. این همایش قرار بود بصورت حضوری در آتلانتا برگزار شود که با توجه به شرایط کرونا در کشور آمریکا بصورت مجازی با حضور ۹۴ شاخه بین المللی این انجمن از جمله شاخه ایران برگزار شد. در این همایش بیش از ۳۰۰۰ نفر در کمیته های فنی بتن، سمینارهای تخصصی بتن و همچنین مسابقات دانشجویی بین المللی بتن از سرتاسر کشورهای دنیا شرکت کردند. آقای مهندس مصطفی احمدوند رییس مرکز تحقیقات بتن (متب) و دبیر انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران به همراه آقای مهندس آریا احمدوند معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بتن ایران و رییس کمیته دانشجویی انجمن بتن آمریکا ACI – شاخه ایران در کمیته های فنی این انجمن حضور فعال و درخشانی داشتند و گزارش سالیانه ACI شاخه ایران در کمیته بین المللی شاخه های انجمن مانند هر سال ارایه شد. پیوست: تصاویری از کمیته های تخصصی بتن و سمینارهای برگزار شده در همایش سالیانه انجمن بتن آمریکا ACI.