Select Page

برگزاری اولین دوره مسابقه پل کاغذی توسط نمایندگان انجمن بتن آمریکا ACI در ایران

تقدیر از خانم بیلی اسنل در مجله لگاسی ویلیج ویسما افتخار میزبانی نمایندگان انجمن بتن آمریکا خانم بیلی اسنل به همراه پروفسور لوک اسنل را در سال ۲۰۰۸ را داشتیم.

پروفسور لوک اسنل از شاخه برتر ایران و فعالیت های شاخه ایران در تهران بازدید بعمل آوردند و یکی از مسابقات پر طرفدار این شاخه به نام مسابقه پل کاغذی را در این شاخه راه اندازی نمودند. این مسابقه برای اولین بار با همکاری انجمن بتن آمریکا، دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا، مرکز تحقیقات بتن ایران (متب) و انجمن بتن آمریکا شاخه ایران برگزار شد.