Select Page

حضور نمایندگان موسسه استاندارد ایران در جلسه کمیته سالیانه ایرو ISO TC 71/SC8 مهندس مصطفی احمدوند و آریا احمدوند

جلسه سالیانه کمیته فنی بتن موسسه ایزو ISO، کمیته مربوط به استانداردهای مدیریت محیط زیست بتن و سازه های بتنی با حضور نمایندگان موسسه استاندارد ایران آقایان مهندس مصطفی احمدوند دبیر کمیته فنی بتن ایزو TC71 و دبیر انجمن بتن آمریکا ACI شاخه ایران و مهندس آریا احمدوند معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات بتن (متب) با حضور نمایندگان موسسه ایزو از ۳۸ کشور.

لینک خبر