Select Page

برگزاری دوره آموزشی آزمایش غیرمخرب بتنNDT، نیمه مخرب و مخرب

دوره آموزشی آزمایش غیرمخرب بتنNDT، نیمه مخرب و مخرب بتن مورخ ۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به مناسبت روز مهندس در آزمایشگاه بتن مرکز تحقیقات بتن برگزار شد. در این دوره آموزشی یک روزه آزمایش های تعیین مقاومت فشاری بتن و عمق ترک در بتن با استفاده از دستگاه اولتراسونیک بتن، تعیین مقاومت فشاری بتن با استفاده از چکش اشمیت بتن، تعیین ابعاد و عمق آرماتور در بتن سخت شده (اسکن آرماتور) ، آزمایش مقاومت بتن در برابر بیرون کشیدگی (پول اوت بتن)، آزمایش مقاومت الکتریکی سطحی بتن چهار نقطه ای، آزمایش تعیین پتانسیل خوردگی آرماتورهای موجود در بتن با دستگاه هافسل، آزمایش پول آف بتن (تعیین مقاومت چسبندگی ملات های تعمیراتی، آزمایش مغزه گیری از بتن سخت شده به صورت تئوری و عملی تدریس شد.
در انتهای این دوره آموزشی بتن به شرکت کنندگان گواهینامه مرکز تحقیقات بتن (متب) و گواهینامه مورد تایید سازمان ملی استاندارد داده شد. علاقمندان به شرکت در این دوره های آموزشی می توانند با واحد آموزش مرکز به شماره های زیر تماس بگیرند.
۸۸۶۶۴۱۵۱-۸۸۶۶۴۱۵۲