Select Page

آیین نامه مسابقات بین المللی دانشجویی بتن شاخه های منطقه ای (ACI)

مسابقه دانشجویی طرح پژوهشی بتنی برتر

Student Paper Award Competition

زمان برگزاری مسابقه:

دانلود آئین نامه دانلود فرم ثبت نام

بیست و سومین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن (ACI) – شاخه ایران
3 و 4 دی ماه 1399
با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مجری:


علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی
www.aciiranchapter.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 88664151 تماس حاصل نمایند.
دانشجویان علاوه بر سایت های انجمن می توانند تمامی آئین نامه های مسابقات دانشجویی و فرم ثبت نام را از کانال تلگرام انجمن دانلود نمایند.تلگرام انجمن بین المللی بتن ACI

Student Paper Award

Due to the COVID-19 Pandemic, all Competitions will take place Virtually this year.

ACIIran Chapter Student Award for Research on NDT of Concrete

Applications are invited for the 2020ACIIran Chapter Student Award for Research on NDT of Concrete for original research on nondestructive testing of concrete.

Award:

First, Second, and Third place entries will each be awarded a certificate of recognition, will be recognized in ACI Iran Chapter’s newsletter if space allows, and will be recognized on ACI’s Iran Chapter website at www.aciiranchapter.org.

برای دریافت نسخه PDF آیین نامه طرح پژوهشی بتنی برتر اینجا کلیک کنید.

مشاهده ادامه آیین نامه

Objectives:

To stimulate student interest in the area of nondestructive testing (NDT) of concrete materials and structures.

 • To recognize meritorious and innovative research in concrete and concrete materials using NDT methods.
 • To publicize the field of NDT and the work of ACI Committee 228.

Eligibility:

 • The research work shall have been performed by a student while enrolled in a degree program (graduate or undergraduate) at an accredited institution of higher education. Team participation is not allowed.
 • The research should be on a topic related to nondestructive testing of concrete. Research must focus on or possibly lay the foundation for the development of an NDT method for concrete.
 • The applicant need not be enrolled at time of submission, but the work must have been performed (completed) within two years of the date of submission.
 • Work shall be both original and innovative.
 • The submission consists of a technical paper conforming to the style and standards of the ACI Iran Chapter Format (see attachment A).
 • The student shall be the primary author of the paper.
 • This Competition will only take place if there is a minimum of 4 registered teams attending.

Submission of application

Registration Deadline is on November21, 2020. The registration form can be downloaded from the ACI Iran Chapter website, www.aciiranchapter.org.

Papers must be submitted before December 3, 2020.  The paper shall be submitted via email in PDF format and sent to studentpaper@aciiranchapter.org.  In order for judging to remain as impartial as possible, the applicant is asked to remove any and all references to author’s names, school affiliations and acknowledgements of assistance or sponsorship from their paper.  Contact information for the student and student’s advisor shall be provided in the accompanying email transmittal. The Full paper should be emailed before December 16, 2020.

Contact Information

American Concrete Institute – Iran Chapter

Unit 1, No.1, LayliSt.,Vanak Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran

Phone: +9821 88664151  +9821 88664152

Email: Convention@aciiranchapter.orgContribute a better translation

________________________

Attachment A:

 (يك خط فاصله با قلم  B Titr 15pt)

عنوان حداكثر در 2 خط (B Titr 15pt, Bold)

(دو خط فاصله با قلم  B Zar 12pt)

نويسنده1،… (B Zar 12pt, Bold)

1- مرتبه علمي و آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر، كشور نويسنده اول (B Zar 11pt)

(يك خط فاصله با قلم  B Zar 12pt)

چكيده(B Zar 10pt, Bold)

چكيده باید بصورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و دستاوردهاي تحقيق باشد. چكيده نبايد بعنوان يک مقدمه تلقي شود و همچنين متن آن نبايد در بخشهاي ديگر مقاله تكرار شده باشد. چكيده بايد در يک پاراگراف تنظيم شده و متشكل از 150 تا 300 كلمه باشد. حواشي چكيده مانند حواشي متن اصل مقاله مي‎باشد.  نوع و اندازه قلم متن اين بخش از نوع (B Zar10pt) مي­باشد. محل قرارگيري اين بخش با يك خط فاصله (با قلم B Zar 12pt) از بخش اطلاعات نويسندگان مي‎باشد.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10pt)

واژههاي کليدي(B Zar 10pt, Bold) : حداکثر 5 واژه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند (B Zar 10pt ).

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10pt)

 1. 1. مقدمه(B Zar 12pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10pt)

اين راهنما جهت استفاده نويسندگان براي تنظيم اصل مقالات فارسي مطابق الگوي واحد اين همایش ارائه شده است. رعايت اين دستورالعمل براي همه نويسندگان اجباري است. لازم به توجه است که متن دستورالعمل حاضر با رعايت اين الگو تنظيم شده است.

مقاله باید با بخش مقدمه آغاز و با بخش نتیجه گیری پایان یابد و در انتها فهرست منابع ارایه گردد. دربخش مقدمه به بیان مساله، اهمیت موضوع، ادبیات و پیشینه واهداف تحقیق پرداخته شود و در بخش نتیجه گیری،نتایج و دستاوردهای تحقیق بیان گردد.در بخش های میانیبه مراحل انجام و یافته های تحقیق پرداخته شود.

برای نگارش مقالات فارسي ضروری است فقط از نرم افزار Word 2007/2010 استفاده شود. متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه 25 ميليمتر ازچپ و 30 میلیمتر از راست، بالا و پايين تهيه گردد. از فونت (B Zar 10pt)و فاصله خطوطSingle در تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد. عنوان اصلي هر بخش با قلم (B Zar 12pt, Bold)و زير عنوانها با قلم (B Zar 10pt, Bold)با شماره بخش و با فاصله يك خط خالي از بخش قبلي و یک خط خالی از متن نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف ها 5 میلیمتر فرورفتگی داشته باشد. در صورت نياز به استفاده از زيرنويس، از قلم (B Zar 9pt) براي كلمات فارسي و قلم(Times New Roman 9pt)براي كلمات انگليسي استفاده گردد.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10pt)

 1. محدوديت تعداد صفحات

تعداد صفحات هر مقاله شامل متن، اشكال و جدول ها و ساير اجزاء حداكثر مي‎تواند 10 صفحه ­باشد.

 1. سيستم آحاد

لازم است در بيان مسايل، تنظيم اشكال و جدول هااز سيستم واحدهاي استاندارد SI  استفاده شود. در صورت استفاده از ساير واحدها، لازم است معادل هاي استاندارد SI آنها نيز ذکر گردند.

 1. روابط رياضي

روابط رياضي در منتهي‎اليه سمت چپ صفحه و با قلم (Times New Roman 10pt) و با استفاده از Equation Editor نرم افزار Word نوشته شوند. شماره هر رابطه بصورت ترتيبي و درداخل پرانتز و در منتها اليه سمت راست ذکر گردد. يک خط خالي در بالا و يك خط خالی در پايين هر رابطه درنظرگرفته شود. بعنوان نمونه بهرابطه 1 ،که در آن A و  Rبه ترتیب نشانگر مساحت و شعاع دایرهمی باشند، توجه نمایید.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10pt)

 • A=πR^2

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10pt)

5.جدول ها 

لازم است كه تمام جدول ها در داخل متن مقاله و در نزديكترين موقعيت به محل اولين طرح در متن قرار گيرند. اعداد، حروف و علائم مورد استفاده درجدول ها بايد خوانا و قابل تفکيک بوده و با قلم  (B Zar 9pt) و یا ( Time New Roman 9pt) نوشته شوند. هر جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که الزاما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با قلم (B Zar 10pt Bold) در بالای جدول نوشته مي­شود. همچنين يک خط خالي در بالا و يك خط خالی در پايين هرجدول درنظرگرفته می شود. بعنوان نمونه به جدول 1 توجه نمایید.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10pt)

جدول 1: نتایج آزمایش شبکه WRBF در پيشبينی مقادير….

پريودهاي موثر در رفتار ديناميكی سازه ميانگين خطا (%) ماكزيمم خطا (%)

tp1

0/270 0/762
tp2 0/210 0/680
tp5 0/208

0/906

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10pt)

 1. شکل ها

لازم است كه تمام شکل هادر داخل متن و در نزديكترين موقعيت به محل اولين طرح در متن قرار گيرند. شکل ها بايد از کيفيت مناسب برخوردار بوده و حروف و علائم مورد استفاده در آنها بايد خوانا و قابل تفکيک باشند. هر شکل  باید داراي يک شماره ترتيبی مستقل باشد که الزاما در داخل متن به آن ارجاع شده باشد.

هر شکل باید داراي عنوان مستقلي باشد که با قلم (B Zar10pt, Bold) در زير شکل نوشته شود. همچنين يک خط خالي در بالا و يك خط خالی در پايين هرشکل درنظرگرفته شود بعنوان نمونه به شكل 1 توجه نماييد.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10pt)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt) 

شكل 1: طيف طرح الاستيك 5 درصد ميرای UBC و …

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10pt)

 1. ارجاع به منابعدر داخل متن

ارجاع به هر منبع در داخل متن بايد با ذكر شماره ترتيبي مستقل در داخل كروشه [ ] انجام گردد. درمتن برای ارجاع به منابع از اعداد فارسی استفاده شود.

 1. تقدير و تشكر

در هر مقاله و درصورت نياز، يك بخش کوتاه مي‎تواند به تقدير وتشکر اختصاص يابد. محل قرار گيري اين بخش قبل از بخش فهرست منابع مي‎باشد.

 1. فهرست منابع

بخش انتهايي هر مقاله به ارائه فهرست منابع اختصاص داده مي­شود. ترتيب ارائه منابع به ترتيب ظهور آنها در داخل متن مقاله مي­باشد و فقط شامل مواردی است که مستقيما در متن به آنها ارجاع شده است.در فهرستمنابع، براي نگارش منابع فارسي از قلم (B Zar 10pt) و براي نگارش منابع انگليسياز قلم (Times New Roman 10pt) استفاده گردد. برای شمارهگذاری منابع فارسی از اعداد فارسی در داخل كروشه [ ] استفاده شود وبرای شمارهگذاری منابع انگلیسی از اعداد انگلیسی در داخل كروشه[ ] استفاده گردد.در ادامه مشخصات کامل هر منبع بر پایه “شيوه نامه ايران”ذکر ­شود. اين شيوه نامه در نشاني imos.irandoc.ac.irدر دسترس می باشد.چند نمونه از نحوه ذکر مشخصات منابعفارسی و انگلیسی بر پایه  شیوه نامه ایران برگرفته از”راه” ، راهنمای نگارش پایان نامه و رساله،  به ترتیب در جدول های 2 و 3 آمده است. لازم به ذکر است “راه” توسط دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و تنظیم شده است و درنشانی rah.irandoc.ac.irدر دسترس می باشد.

جدول 2: نحوه ذکر مشخصات برخی منابع فارسی بر پایه شیوه نامه ایران برگرفته از “راه” 

منبع

نمونه

کتاب با یک نویسنده

کمال زاده، حسن. 1388. پیشگیری و درمان بیماری های قلبی به زبان ساده. تهران: نور دانش.
کتاب با چند نویسنده صارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی. 1372. موزه های ایران. تهران:  سازمان میراث فرهنگی کشور.
کتاب با مترجم بوسکالیا، لئو. 1978. آدمیت. ترجمه گیتی خوشدل. 1379. تهران: نشر گفتار.
کتاب با نویستده سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها. 1380.  ضوابط طراحی فضای سبز شهری. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک عالی و انتشارات.
فصلی از یک کتاب نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1384. (( جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن.)) در مجموعه مقالات همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، ویراسته محسن حاجی زین العابدینی، 121- 153. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی.
مقاله با یک نویسنده بنی اسدی، نازنین. 1383.  ((مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی داتش آموزان.)) مجله روانشناسی و علوم تربیتی 34(2):65- 96.
مقاله با چند نویسنده نام نویسندگان مانند کتاب با چند نویسنده
مقاله کنفرانس دالمن، اعظم، حسین ایمانی، و حوریه سپهری. 1384 . (( تاثیر DEHP بر بلوغ آزمایشگاهی، از سرگیری میوز، و تکوین اووسایت های نابالغ موش. )) پوستر ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی، گیلان.
پایان نامه ها و رساله ها

فلاحی، داود. 1380.  (( بررسی مهریه، حدود و احکام آن در فقه امامیه.)) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt)

جدول 3: نحوه ذکر مشخصات برخی منابع انگلیسی بر پایه شیوه نامه ایران برگرفته از “راه” 

منبع

نمونه

کتاب با یک نویسنده

Gasper,  Frank X. 1999.  Leaving Tic. Hanover, NH: Univ. Press of England.

کتاب با چند نویسنده

Merk,  Jane S.,   Ida J. Fogg, and Charles A. Snowe. 1987.  Astrology for the Beginning  Meteorologist. Chicago: Dark Weather and Clere.

کتاب با مترجم

Tzu, Sun. 6th century BC. The Art of War. Translated by Samuel B. Grifith. 1963. London: Oxford Univ. Press.

کتاب با نویستده سازمانی

British Standards Institute. 1985. Specification for Abbreviation of Title Words and Title of Publication.  Linford Woods, Milton Keynes, UK. : British Standards Institute.

فصلی از یک کتاب

Phibbs, Bremdan. 1987. “Herrlisheim: Diary of a Battle.” In The other Side of Time: A Combat Surgeon in World War II, 117- 163. Boston: Little, Brown.

مقاله با یک نویسنده

Tweddle, Sally. 1998. “Towards Criteria for Evaluating Website.” British Journal of Educational Technology 29(3): 267- 270.

مقاله با چند نویسنده نام نویسندگان مانند کتاب با چند نویسنده
مقاله کنفرانس

Ferguson, Carolyn J., and Barbara A.  Schaal. 1999. Phylogeography of Phlox Pilosa Subsp.” Ozarkana. Poster presented at the 16th International Botanical Congress, St. Louis.

پایان نامه ها و رساله ها

Schwarz, G. J. 2000. “Multi- Wavelength Analyses of Classical Carbon-Oxygen Novae.”  PhD diss., Arizona State Univ.